اخبار برگزیده

اولین دوره آموزشی ویژه خواهران

اولین دوره آموزشی ویژه خواهران

​اولین دوره آموزشی ویژه رابطین خواهران گزینشگر در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ با حضور حاج آقا طاهری و سرکار خانم رزمخواه با حضور رابطین خواهر هسته های گزینش کارکنان سراسر کشور در سالن شهید مفتح وزارت علوم برگزار گردید .

ادامه مطلب
آموزش دستورالعمل تحقیق

آموزش دستورالعمل تحقیق

​به منظور توانمند سازی نیروی انسانی برای ارتقاء مهارت و بنیه علمی همکاران خدوم شاغل در گزینش دوره تخصص آموزش دستورالعمل تحقیق در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ و دستور العمل مصاحبه در روز چهار شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ در دانشگاه ارومیه تشکیل می گردد .

ادامه مطلب