اخبار برگزیده

دکتر واعظی در مراسم تکریم و معارفه دبیر هیأت عالی گزینش کشور:

دکتر واعظی در مراسم تکریم و معارفه دبیر هیأت عالی گزینش کشور:

با تاکید بر اینکه گزینش همانند قضاوت است که باید در آن عدالت و انصاف رعایت شود و نباید گرایش های سیاسی و جناحی در گزینش دخالت داشته باشند، تصریح کرد: باید به گونه ای عمل کرد که فرد با روحیه و انگیزه خوب مشغول به کار شود.

ادامه مطلب