برگزاری دوره دستورالعمل و کارگاه مصاحبه

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۴۸ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۶۷۳
برگزاری دوره دستورالعمل و کارگاه مصاحبه

دوره دستورالعمل مصاحبه و کارگاه مصاحبه برای هسته های مستقر در تهران و هسته های همجوار 

 

زمان - روز چهارشنبه      مورخ 95/02/29    ساعت  16 - 8​

 

مکان - تهران، بزرگراه آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفی،خ انقلاب، خ شهید احسانی راد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ​