آموزش دستورالعمل تحقیق

۱۳ دی ۱۳۹۴ | ۱۲:۰۲ کد : ۱۷۲ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۲۳۸۵
​به منظور توانمند سازی نیروی انسانی برای ارتقاء مهارت و بنیه علمی همکاران خدوم شاغل در گزینش دوره تخصص آموزش دستورالعمل تحقیق در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ و دستور العمل مصاحبه در روز چهار شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ در دانشگاه ارومیه تشکیل می گردد .
آموزش دستورالعمل تحقیق

​به منظور توانمند سازی نیروی انسانی برای ارتقاء مهارت و بنیه علمی همکاران خدوم شاغل در گزینش دوره تخصص آموزش دستورالعمل تحقیق در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۳  و دستور العمل مصاحبه در روز چهار شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۴  در دانشگاه ارومیه تشکیل می گردد . 

 
آدرس : ارومیه - کیلومتر ۱۱ بلوتر دانشگاه (جاده نازلر ) - تلفن     ۳۳۴۵۶۰۴۷ - ۰۴۴

( ۳ )

نظر شما :