اعلام برگزاری آزمون

۰۱ اسفند ۱۳۹۴ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۶۸ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۵۳۹
به اطلاع آن دسته از برادران و خواهران گزینشگر که در کارگاه دستورالعمل تحقیق و مصاحبه در دانشگاه ارومیه ( روز سه شنبه ۹۴/۱۱/۱۳ و چهارشنبه ۹۴/۱۱/۱۴ ) شرکت داشته اند ​ می رساند :
اعلام برگزاری آزمون

به اطلاع آن دسته از برادران و خواهران گزینشگر که در کارگاه دستورالعمل تحقیق و مصاحبه در دانشگاه ارومیه  ( روز سه شنبه ۹۴/۱۱/۱۳ و چهارشنبه ۹۴/۱۱/۱۴ )  شرکت داشته اند ​ می رساند :

 
آزمون دستورالعمل تحقیق = یک شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ساعت ۹ لغایت ۱۱ صبح 
آزمون مجدد دستورالعمل تحقیق  = سه شنبه مورخ  ۱۳۹۴/۱۲/۱۸  ساعت ۱۱ - ۹
و 
آزمون دستورالعمل مصاحبه  =  دوشنبه  ۱۳۹۴/۱۲/۱۷  ساعت ۱۱ - ۹
آزمون مجدد دستورالعمل مصاحبه  = چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۹  ساعت ۱۱ - ۹ ​ 
بصورت غیر حضوری برگزار خواهد شد .

( ۱ )