هسته های گزینش تابعه

نام هسته مرکزینام مدیرشماره تلفنآدرس هستهتوضیحاتآدرس سایت
مازندرانسیدحسن اسمعیل زاده011-35303160بابلسر- خ پاسداران- دانشگاه مازندران- کد پستی 47415
گیلانجواد فامیل زوار جلالی013-33335654رشت- خ لاکانی- خ ملت- ساختمان مرکزی دانشگاه- صندوق پستی 1841https://www.guilan.ac.ir/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4/
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاناسماعیل اسلامی017-32225989گرگان- خ شهید بهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی گرگان- صندوق پستیhttp://www.gau.ac.ir/module-htmlpages-display-pid-226.html
پیام نورخانم بانی مهجور021-22485122تهران- جاده لشگرک- خ نخل- سازمان مرکزی- کدپستی 4697http://gozinesh.pnu.ac.ir/Portal/Home/
شهید بهشتیداود طالبی021-29902251تهران- بزگراه شهید چمران- خ تابناک- میدان اوین- ساختمان مرکزی دانشگاه- کد پستی19839
فنی و حرفه ایمحمدرضا جلیلی021-42350140تهران- میدان ونک- خ برزیل شرقی- دانشکده شمسی پور
علامه طباطبائیحمید محمدظاهری021-44737640تهران- بلوار دهکده المپیک- تقاطع بزرگراه شهید همت- کدپستی 1489684511http://hgu.atu.ac.ir/
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانناصر فرهنگ خواه021-56276612جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، بعد از شهرک سعیدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب
صنعتی امیرکبیرمحمود رضایی درویشی021-64542229تهران- خ حافظ- روبروی خ سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- شماره 424- ساختمان فارابی طبقه 6- صندوق پستی 15875/4313http://aut.ac.ir/www/aut/main/?l=3&s=page&p=gozinesh
صنعتی شریفمحمد محمودی هاشمی021-66164650تهران- خ آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- ساختمان معاونت اداری و مالی- طبقه 4- صندوق پستی 11465/8639
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.