هسته های گزینش تابعه

نام هسته مرکزینام مدیرشماره تلفنآدرس هستهتوضیحاتآدرس سایت
یزدراضیه تابان035-38210590یزد- صفائیه- بلوار دانشگاه- خیابان پژوهشی- پردیس اصلی- دانشگاه یزد- هسته گزینش--
نمایش ۵۱ تا ۵۱ مورد از کل ۵۱ مورد.