هسته های گزینش تابعه

نام هسته مرکزینام مدیرشماره تلفنآدرس هستهتوضیحاتآدرس سایت
قمسید سعید موسوی025-32855942قم- جاده قدیم اصفهان- بلوار غدیر- ساختمان مرکزی دانشگاه قم- کدپستی 3716146611-https://www.qom.ac.ir/Portal/home/?generaltext/5591/25427/8003/
کاشانمحمد رضا گندمی031-55912326کاشان- کیلومتر 6 بلوار قطب رواندی - دانشگاه کاشان- کد پستی 87317/51167--
کردستانمهدی صالحی087-33660072سنندج- خ پاسداران- خ دانشگاه- ساختمان مرکزی دانشگاه- کد پستی 66135-http://www.uok.ac.ir/fa/presidency/selection-core.aspx
گیلانجواد فامیل زوار جلالی013-33335654رشت- خ لاکانی- خ ملت- ساختمان مرکزی دانشگاه- صندوق پستی 1841-https://www.guilan.ac.ir/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4/
لرستانداریوش اقبالی066-3312009خرم آباد- خ فلک الافلاک- دانشگاه لرستان--
مازندرانسیدحسن اسمعیل زاده011-35303160بابلسر- خ پاسداران- دانشگاه مازندران- کد پستی 47415--
محقق اردبیلیمیرصادق فاضل دولت آباد045-33512804اردبیل- انتهای خ دانشگاه- بالاتر از دریاچه شورابیل--
هرمزگانمحمودرضا غلامی076-33339990بندعباس- کیلومتر 9 جاده قدیم میناب- پردیس دانشگاه هرمزگان- ساختمان مرکزی طبقه اول--
هنرکوروش نجفی فرد021-66726316تهران- خ سرهنگ سنایی- بعد از سی تیر- ساختمان قدیمی باغ ملی--
وزارت علومعباسعلی ناصری021-82234144تهران- شهرک قدس- میدان صنعت- بلوار خوردین- خ هرمزان- نبش پیروزان جنوبی- ساختمان وزارت علوم تحقیقات فناوری- کد پستی 14666/64891--
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۱ مورد.