هسته های گزینش تابعه

نام هسته مرکزینام مدیرشماره تلفنآدرس هستهتوضیحاتآدرس سایت
صنعتی اصفهانمحمدصادق رمضانی ویشکی031-33913107اصفهان- بلوار امام خمینی- کد پستی 8415683111--
صنعتی امیرکبیرمحمود رضایی درویشی021-64542229تهران- خ حافظ- روبروی خ سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- شماره 424- ساختمان فارابی طبقه 6- صندوق پستی 15875/4313-http://aut.ac.ir/www/aut/main/?l=3&s=page&p=gozinesh
صنعتی سهندداود کاه فروشان041-33458241تبریز- شهر جدید سهند- پردیس دانشگاه صنعتی سهند- ساختمان مرکزی- طبقه دوم- کدپستی 53318/11111--
صنعتی شاهرودهادی امینیان023-32394518شاهرود- خ تهران- میدان 7 تیر- کد پستی 36155--
صنعتی شریفمحمد محمودی هاشمی021-66164650تهران- خ آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- ساختمان معاونت اداری و مالی- طبقه 4- صندوق پستی 11465/8639--
علامه طباطبائیحمید محمدظاهری021-44737640تهران- بلوار دهکده المپیک- تقاطع بزرگراه شهید همت- کدپستی 1489684511-http://hgu.atu.ac.ir/
علم و صنعت ایرانمهدی نوید بخش021-77209066تهران- نارمک- میدان رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه- کدپستی 16884- صندوق پستی16765/163--
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاناسماعیل اسلامی017-32225989گرگان- خ شهید بهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی گرگان- صندوق پستی-http://www.gau.ac.ir/module-htmlpages-display-pid-226.html
فردوسی مشهدمهدی پارسا051-38802336مشهد- خ آزادی- کوی پردیس- ساختمان مرکزی دانشگاه- طبقه سوم-http://gozinesh.um.ac.ir/index.php?lang=fa
فنی و حرفه ایمحمدرضا جلیلی021-42350140تهران- میدان ونک- خ برزیل شرقی- دانشکده شمسی پور--
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۱ مورد.