هسته های گزینش تابعه

نام هسته مرکزینام مدیرشماره تلفنآدرس هستهتوضیحاتآدرس سایت
اراکاحمد امیدعلی086-32621070اراک- میدان شهداء- خ شهید بهشتی- فلکه شریعتی- کوچه دکتر ابطحی- کدپستی 38156--
ارومیهمحمد هاشمی اصل044-33456047ارومیه- خ شهید بهشتی - کد پستی 57145--
اصفهانمحسن صمدانیان031-37932023اصفهان- میدان آزادی- دروازه شیراز- خ هزار جریب- ساختمان دبیرخانه دانشگاه اصفهان- طبقه 2--
الزهراناهید رضایی021-88058932تهران- میدان ونک- ده ونک- دانشگاه الزهرا- کدپستی 19834--
ایلامخلیل زارعی084-32227016ایلام - بانگجاب- دانشگاه ایلام- خ پژوهش- کد پستی 69315516--
بوعلی سینا همدانرضا اصلانی081-38272096همدان- خ مهدیه- ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا- کد پستی 65174-https://www.basu.ac.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%95-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86.aspx
بیرجندمحمدجواد مشاوری نیا056-32202170بیرجند- شوکت آباد- سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند-http://birjand.ac.ir/chief/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=20
بین المللی امام خمینیمینا کاظمی028-33901576قزوین- بلوار دانشگاه امام خمینی- کد پستی 34194--
پیام نورخانم بانی مهجور021-22485122تهران- جاده لشگرک- خ نخل- سازمان مرکزی- کدپستی 4697-مشاهده
تبریزیونس برزگر041-33341301تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- کد پستی 51664-مشاهده
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.