ارتباط مستقیم با مدیرکل

   ​دکتر امیر نصرالدین پور تقوی 

    مدیر کل دبیر خانه  هیأت مرکزی گزینش کارکنان

 

   ​   شماره تلفن  مستقیم :   82234140 - 021  

      فکس :    021- 88575823

​​​​    ایمیل :   a_ptughavi@msrt.ir